Verdien de aandacht

met teksten waar mensen Tijd & Zin voor maken

Deze site is opnieuw in aanbouw. Heb je in de tussentijd een vraag? Mail jos@tijdzin.nl.

Jos Rouw, freelance tekstschrijver. Eerdere opdrachtgevers: o.a. Brunel Nederland, Cultuurkwadraat, DPI, Fontys Hogescholen, Iris Intranet.